Renovatie-en energiepremies in het Vlaams Gewest

Tijd om je huis te renoveren? Of wil je misschien wat geld uitsparen door aan energiebesparing te doen? Het Vlaamse Gewest biedt bonussen voor renovatie en energie! Een grote hulp bij het uitvoeren van uw werken!

1.    Welke werken kunnen financiële steun verkrijgen van de Vlaamse overheid?

1.1.       Energiepremies

1.1.1.   Isolatie

 Soort isolatie

Prijs per m²

Voorwaarden

Dak of zoldervloer door aannemer

€6

Rd-waarde minstens 4.5 m²k/W

Dak of zoldervloer zelf isoleren

€3

Rd-waarde minstens 4.5 m²k/W

Buitenmuur via buitenzijde door aannemer

€15

Rd-waarde minstens 3 m²k/W

Spouwmuur door STS aannemer

€5

Lambdawaarde maximaal 0.065W/mK

Buitenmuur via binnenzijde door aannemer

€15

Rd-waarde minstens 2.0 m²k/W

Vloer door aannemer

€6

Rd-waarde minstens 2.0 m²k/W

Nieuw geplaatste hoogrendements

-beglazing of drievoudige beglazing door aannemer

€10

U-waarde van maximaal 1.1W/m²K

1.1.1.   Installatie

Soort isolatie

Voorwaarden

Prijs

Warmtepomp

Dubbel premiebedrag in gebieden zonder aardgasnet of ter vervanging van elektrische verwarming;

Aannemer met certificaat van bekwaamheid vanaf 1 juli 2017.

Per wooneenheid en maximaal 40% van de factuur;

-       €4000 geothermisch

-       €1500 lucht-water

-       €800 hybride lucht-water

-       €300 lucht-lucht

Zonneboiler

Aannemer met certificaat van bekwaamheid vanaf 1 juli 2017.

Per wooneenheid en maximaal 40% van de factuur:

€550/m², maximaal €2750 per wooneenheid.

VRAAG NAAR UW 5 GRATIS OFFERTES

1.2.       Premies bij verbouwingen

1.2.1.   De Vlaamse renovatiepremie

De werken die in aanmerking komen voor de aanvraag van een renovatiepremie, zijn opgedeeld in 4 categorieën. Deze zijn:

Categorie 1: structurele elementen van de woning

 • Funderen van de muren 

 • Afbraak van bestaande en bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren.

 • Aanbrengen van gevelsteen, bepleistering of een gevelbekleding.

 • Behandeling van muren tegen optrekkend vocht.

 • Behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht.

 • Voegwerk van de gevel.

 • Behandeling van muren tegen huiszwam.

 • Afbraak van bestaande draagvloeren.

 • Opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten.

 • Behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten.

 • Natte of droge kalkbepleistering van muren en plafonds.

 • Aanbrengen of vervangen van een of meer vaste trappen in de woning.

 • Komen niet in aanmerking: plafonds, wandtegels aan de binnenmuren, dekvloeren, vloerbekleding en isolatie.

Categorie 2: het dak

Volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning:

 • Afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren.

 • Behandeling van de dakstructuren tegen huiszwam en insecten.

 • Vernieuwing van de waterdichte bedekking.

 • Aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer.

 • Aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen als dak(vlak)ramen, koepels en schouwen.

 • Komen niet in aanmerking: verandadaken, afdaken, isolatie.

Categorie 3: buitenschrijnwerk

De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk:

 • Vervanging van ramen en buitendeuren door isolerende hoogrendementsbeglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K.

 • Samen met deze werken komen ook het plaatsen van rolluiken en de afwerking langs binnen- en buitenkant in aanmerking.

Komen niet in aanmerking:

 • Werken aan garagepoorten.

 • Werken aan veranda's.

 • Schilderen van buitenschrijnwerk.

 • Enkel de beglazing vernieuwen.

Categorie 4: technische installaties

Centrale verwarming

 • Plaatsen of vervangen van een centrale verwarmingsketel met hoog rendement.

 • Plaatsen of vervangen van houtpelletketel om de hele woning te verwarmen.

 • Plaatsen of vervangen van centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming.

  §  Alle installatieonderdelen om de hele woning te voorzien van centrale verwarming.

  §  Alle werkzaamheden die bijdragen tot de sanering van de oorspronkelijke toestand.

 • Plaatsen van CO of rookmelders

Elektrische installatie

Dit omvat de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie. Hieronder vallen onder andere elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning.

 • Wat niet in aanmerking komt: installaties voor de productie van elektriciteit, verlichtingsarmaturen, elektrische verbruikstoestellen, domotica en automatisaties tenzij ze bedoeld zijn voor de sturing van de centrale verwarming.

Sanitair

Hieronder valt de hele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties:

 • De vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc als die nog niet aanwezig zijn in de woning.

 • Samen met de vervanging of plaatsing van de toestellen komen ook volgende werken in aanmerking:

§  Alle kraanwerk, leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer.

§  Alle leidingen en toebehoren voor de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet.

§  De leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water.

§  De natte of droge kalkbepleistering van de muren en het plafond in de sanitaire ruimten.

 • Komen niet in aanmerking:

§  Bubbelbaden, stoomdouches, badkameraccessoires en de badkamermeubels.

§  Een tweede badkamer of toilet.

§  Betegeling en decoratie van badkamer of toilet.

§  Hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water.

KRIJG 5 GRATIS OFFERTES

Waarde van de premie

De waarde van de premie wordt berekend aan de hand van de categorie van werken en bedraagt 20%-30% van de werken (exclusief BTW).

De premie bedraagt 30% (met een maximum van 3 333 euro per categorie) voor:

 • De bewoner met een inkomen lager dan 30 640 euro.

 • De eigenaar die de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

De premie bedraagt 20% (met een maximum van 2 500 euro per categorie) voor alle andere aanvragers. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

 • Per categorie moet u minstens 2.500 euro (excl. Btw) aan facturen kunnen voorleggen.

 • De totale renovatiepremie kan nooit meer dan 10.000 euro bedragen voor alle categorieën samen.

 • Voor de eerste 3 categorieën is geen maximum factuurbedrag vastgelegd, voor categorie 4 is dit wel zo:

  §  Elektrische installatie: maximaal 3 750 euro.

  §  Sanitaire installatie: maximaal 3 750 euro.

  §  Centrale verwarming: maximaal 7 500 euro.

5 GRATIS OFFERTES VOOR
UW WERKEN

Premie aanvragen?

Dat kan via deze website.

1.2.2.   De verbeteringspremie

De Vlaamse verbeteringspremie is geldig voor specifieke verbeteringswerken aan uw woning. Maar ook voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen. Deze premie kan worden aangevraagd wanneer: 

 • U werken uitvoert aan uw woning (dak, buitenschrijnwerk, elektriciteit, verwarming, sanitair, gevel, vochtbestrijding of uitbreidingswerken).

 • Uw woning minstens 25 jaar oud is.

 • Uw gezin een inkomen heeft van maximaal 30 640 euro.

Het bedrag van de premie ligt vast per bouwonderdeel

Bouwonderdeel

Premie

Dakwerken

€ 1 250

Buitenschrijnwerk

€ 1 250

Sanitaire installatie

€ 750

Elektrische installatie

€ 750

Gevelwerken

€ 1 500

Behandelen van optrekkend muurvocht

€ 750

Verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen

€ 600 - € 1 250

Werken om de risico’s van CO-intoxicatie te verhelpen1

€ 250

Werken om de risico’s van CO-intoxicatie te verhelpen2

€ 250 per toestel

Werken om de risico’s van CO-intoxicatie te verhelpen3

€ 1 000

Werken om de risico’s van CO-intoxicatie te verhelpen4

€ 500

 1. De plaatsing van een waterverwarmingstoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte.

 2. De plaatsting van maximaal drie verwarmingstoestellen met gesloten verbrandingsruimte, of het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendements-verwarmingsketel.

 3. De installatie van of omschakeling naar centrale verwarming.

 4. Het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal.

Premie aanvragen?

Dat kan via deze website

2. Andere financiële voordelen

2.1.       Energielening

Voorwaarden

 • Iedereen kan nog tot eind 2018 een energielening krijgen voor een woning in Vlaanderen die u bewoont of die u verhuurt.

 • De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van iemand.

 • Inwoners van Linkebeek en Wezembeek-Oppem kunnen momenteel geen energielening krijgen.

  • Rente van 0% voor bepaalde kwetsbare doelgroepen.

Bedrag

 • U kunt maximaal 15.000 euro lenen. Het bedrag kan in maximaal 4 schijven worden opgenomen.

 • Het geleende bedrag moet op 8 jaar tijd terugbetaald worden.

 • De intrest bedraagt maximaal 2%.

Premie aanvragen?

Dat kan via deze website.
 

2.2.       Collectieve renovatie via projectbegeleiding – burenpremie

Voorwaarden

 • Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen of appartementen die in dezelfde straat of gemeente liggen.

Bedrag

 • Deze premie kan maximaal 400 euro per woning of wooneenheid bedragen.

 • Wanneer in een appartementsgebouw een zesde wooneenheid is, daalt de premie naar 100 euro per wooneenheid.

 • De premie wordt beperkt tot maximaal 5000 euro voor een gebouw.

Premie aanvragen?

Dat kan via deze website.

2.3.Premies voor beschermde afnemers

Om van deze premies te kunnen genieten moet u een beschermde afnemer zijn. 

Wanneer u hieronder valt, heeft u recht op volgende premies.

2.4.Extra’s voor kwetsbare gezinnen via projectbegeleiding

Wie valt onder deze doelgroep?

 • Personen met huurovereenkomsten met een bescheiden huurprijs.

 • Kwetsbare gezinnen (beschermde afnemers, huurders via OCMW, huishoudens met actieve budgetmeter, prioritaire doelgroep van de 0% energielening, personen met verzoek tot afsluiting gas / elektriciteit bij Lokale Adviescommisie).

Bedrag

 • Forfaitaire premie van €200 per uitgevoerd werk voor de projectpromotor.

 • De investeerder krijgt:

§  Maximaal €20 per m2 geplaatste dak-of zoldervloerisolatie.

§  Maximaal €12 per m2 geplaatste spouwmuurisolatie.

§  Maximaal €85 per m2 geplaatste hoogrendementsbeglazing.

Premie aanvragen?

Dat kan via deze website.

2.5.       Verzekering gewaarborgd wonen

Personen die minstens 12 maanden werken, kunnen voor 10 jaar een gratis verzekering afsluiten. Die helpt u om uw verzekering af te lossen wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt bent geworden. Meer info vind je via www.verzekeringgewaarborgdwonen.be.

5 GRATIS OFFERTES VOOR UW
RENOVATIE OF ISOLATIE WERKEN

Onze verbintenissen

 • 01. Netwerk van vakmannen overal in België
 • 02. Snel offertes op maat van uw behoeften
 • 03. Customer team staat voor u klaar

Professionals actief op internet in België en Luxemburg

Batibouw+ - Professionelen

Professionelen

Ben je op zoek
naar nieuwe klanten

Word lid van ons netwerk
van professionals

Register

Batibouw+ wordt door haar gebruikers beoordeeld met 4,5/5!

Batibouw+ - Témoignages
Gemiddelde score : 4,4
Gebaseerd op : 10 recensie(s)
10 berichten
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken