6 interventiedomeinen

Studies en auditing

A1- Energie audit

De energie audit heeft als doel om de zwakke – en sterke – punten van uw gebouw op te sporen, vertelt u hoe u aan verbeteringswerken begint en, vooral, welke winst de werken u kunnen opleveren. Het bekijkt het volledige gebouw, maar concentreert zich op de isolatie van de uitwendige wanden, de verwarminsinstallatie, het warmwaterproductie systeem, de afkoeling... Met behulp van de audit krijgt de aanvrager een onderzoeksrapport met een evaluatie van de belangrijkste eigenschappen van het gebouw en de aanbevelingen voor te verbeterende punten. Ook krijgt men een technisch document met aanvullende informatie. De auditmethode “energieadviesprocedure” (EAP1) kan gebruikt worden voor eengezinswoningen.

Bedrag van de premie, voorwaarden en contact op het aanvraagformulier.

A2- Haalbaarheids- of energieontwerpstudie

Deze studie gaat het belang na van de installatie van een specifieke technologie vergeleken met een klassieke of eerder bestaande technologie (bv.: een natuurlijk verluchtingssysteem, een kwaliteitswarmtekrachtkoppeling, een zonneboilersysteem...)

Een energieontwerpstudie omvat een computersimulatie en een analyse van het bestaande en/of toekomstige energieverbruik van een gebouw, voorafgaand aan de bouw of de renovatie ervan. Het doel is een manier te vinden om zuiniger om te gaan met energie of om om te schakelen naar hernieuwbare energie. 

Voor de haalbaarheidsstudies en de energieontwerpstudies die verplicht zijn volgens de EPB-reglementering kan geen premie worden toegekend.

Vind alle details over de premies, de te respecteren technische voorwaarde en het lastenboek terug op dit formulier.

A4- Energieboekhouding

Een energieboekhoudsysteem is een globaal hulpmiddel voor de verzameling, de verzending naar een databank, de opslag, de verwerking, en de visualisering in een grafisch formaat of in de vorm van tabellen van gegevens over het energieverbruik van een gebouw.

De investeringen die in aanmerking komen voor een premie zijn o.a. de levering, de aanpassing en de installatie van de benodigde instrumenten voor het meten van het energieverbruik, de kosten van de opleiding van het personeel met betrekking tot het nieuwe energieboekhoudsysteem, de kosten van het abonnement voor de prestaties van de opvolging en analyse van de energiegegevens door een studiebureau via het internet voor een bepaald termijn,… De investeringen die niet in aanmerking komen zijn:  werken  gelinkt aan verplichte reglementering. Daarin zitten ook de werken of onderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van de EPB-reglementering.

Aanvraagformulier en aanvullende informatie hier.

A5- Blowerdoortest

Deze test wordt gebruikt om de luchtdichtheid te controleren en gebeurt via een drukregelingstest (blowerdoor test). De test is sinds enkele jaren gangbaar geworden sinds enkele jaren door de strenger geworden EPB-reglementering. Men kan deze test in het midden van een werf uitvoeren, het is zelfs aangeraden om deze test uit te voeren voordat alles wordt afgemaakt.

Het formulier kan u hier raadplegen.

Isolatie en ventilatie

B1- Dakisolatie

We hebben het over thermische isolatie voor industriële of residentiële gebouwen. De bedragen hangen af van de inkomstencategorie, eventuele bonus e.a. De werken die in aanmerking komen om het bedrag te bepalen zijn: de levering, de werkuren en de plaatsing van de isolatiematerialen.

Hier kan u het formulier raadplegen.

B2- Isolatie van de muren

We hebben het over thermische isolatie in tertiaire- of eengezinswoningen. Muren kunnen langs de buitenkant, de binnenkant of  door het opvullen van de bestaande holle muren met een isolerend materiaal geïsoleerd worden. Het wordt aangeraden om een factuur te vragen waarin alle interventiepunten gedetailleerd neergeschreven staan. Niet alles komt immers in aanmerking voor een premie. Zo mogen de kosten voor de afwerkingen en decoratie geen premies krijgen.

Hier kan u het formulier raadplegen

B3- Vloerisolatie

Het gaat over een premie voor de thermische isolatie van uw vloer en uw plankenvloer. Het kan niet opgeteld worden met een passieve/ lage energie premie. Net als bij de muurisolatie mogen de kosten voor de afwerkingen en decoratie geen premies krijgen.

Hier kan u het formulier raadplegen

B4- Superisolerende beglazing

De werken die hierbij betrokken zijn: plaatsing van nieuw schrijnwerk (ramen + beglazing) of de vervanging van glazen ruiten met behoud van de bestaande ramen. Het bedrag variëert in functie van de inkomstencategorie en van het soort glas.

Het gebruik van gecertificeerd houtwerk geeft een bonus van 30€/m². Alle details over de premies hier.

B5- Groendak 

Werken die in aanmerking komen voor de toekenning van de premie : 

  • Intensief dak:  dak dat als een echte groene ruimte werd aangelegd en waarvan de vegetatie bestaat uit gras met planten, bloemen, heesters, enz. Het dak en de dragende structuur moeten hiervoor op een speciale wijze ontworpen zijn, omdat er een dikke laag aarde moet worden aangebracht. 
  • extensief groendak : bestaat uit een kruidlaag, vetplanten type sedum en mos. Hiervoor is slechts een dunne laag aarde nodig.

De tussenkomst van de premie is enkel bedoeld voor de elementen van het groendak (waar de beplantingswerken bijhoren). In geen enkel geval wordt de dakisolatie in acht genomen. Voor deze soort werken bestaat er de  B1 premie.

Hier kan u het formulier raadplegen voor meer informatieover de technische details en de condities waaraan u moet voldoen.

B7- Buitenzonwering 

Werken die in aanmerking komen voor de toekenning van de premie: De plaatsing van buitenzonweringen voor alle beglaasde openingen van het gebouw, uitgezonderd de naar het noorden, noordwesten en noordoosten gerichte openingen. Het gekregen bedrag hangt af van de inkomstencategorie en de oppervlakte in m² waar men moet ingrijpen. Om helemaal beschermd te zijn, kunt u verschillende werken combineren en zo dus meerdere premies krijgen. B.v. : de plaatsing van een super isolerende beglazing (B4) of van een presterende ventilatie (B8). 

Alle details over de premies hier.

B8- Efficiënte mechanische ventilatie

Werken die in aanmerking komen voor de toekenning van de premie: de implementatie van een gecontroleerde mechanische ventilatie, dubbele flux met warmterecuperatie en een regeling van het permanente luchttoevoer- en luchtafvoerdebiet. Een andere mogelijkheid is de implementatie van een enkele flux gecontroleerde mechanische ventilatie met een natuurlijke luchttoevoer en een mechanische luchtafvoer, maar waarbij het permanent luchtafvoerdebiet geregeld wordt. Een derde mogelijkheid is de implementatie van een enkele flux gecontroleerde mechanische ventilatie  met een mechanische luchttoevoer en een natuurlijke luchtafvoer maar waarbij het permanent luchtafvoerdebiet geregeld wordt. 

De luchtafvoer moet daarbij individueel zijn (een aparte geregelde afvoerventilator in elk droog lokaal van de wooneenheid). 

Opgelet: deze premie is niet cumuleerbaar met de premie passieve/lage-energiewoning B10.

Voor meer informatie, klikt u hier.

B10 b – Passief- of lage-  energiebouw

Deze premie omvat passieve renovaties, lage energie en zeer laag energieverbruik, net als de constructie van passieve nieuwbouw. Om passief te zijn, moet uw woning aan enkele criteria voldoen. Dat vindt u allemaal hier. Omdat het zeer ingewikkeld is, raden we het u aan om dit formulier grondig door te lezen.

Efficiënte verwarming

C1a- Condenserende verwarmingsketel, herteluchtblazer en luchtverhitter op gas

Werken die in aanmerking komen voor de toekenning van de premie: Installatie van een ketel voor verwarming of voor gemengd gebruik (verwarming/warmwaterproductie) en installatie van condenserende heteluchtblazers en luchtverhitters op gas met modulerend vermogen. Ga na of uw (toekomstig) ketelmodel tot de ketels met gascondensatie behoort op www.aardgas.be. Voor meer informatie kunt u altijd het formulier raadplegen.

C1 bonus - Renovatie van de verwarmingsintallatie

Komt in aanmerking: elke renovatie van de verwarmingsinstallatie die aanleiding geeft tot de installatie van een nieuwe verwarmingsinstallatie, een nieuwe temperatuurregeling, de installatie van een warmtekrachtkoppeling en een frequentieregelaar. Alle details over de premies hier.

C2- Doorstroomgasboiler

Werken die in aanmerking komen voor de toekenning van de premie C2 : De uitvoering van een doorstroomgasboiler met dubbele flux (= hermetisch), zonder waakvlam en zonder boiler. Opgelet : De premie wordt vermenigvuldigd met het aantal geïnstalleerde boilers.

De werken of investeringen die niet in aanmerking komen van de premie: 

  • de accessoires bij het systeem zoals nieuwe leidingen, de hoofdleiding, de kranen, de meetinstrumenten, enz; 
  • het net voor distributie en wateraanvoer; de bouw of inrichting van lokalen om de installatie in onder te brengen; 
  • de afwerking en decoratie. 

Voor meer informatie kan u hier klikken.

C3- Temperatuurregeling

Werken die in aanmerking komen voor de toekenning van de premie C3 : De regeling van een verwarmingsinstallatie door middel van : al dan niet draadloze omgevingsthermostaten met klok; optimizers; thermostatische kranen. Het bedrag van de premie zal variëren  o.b.v. de inkomstencategorie en de soort regeling u kiest. Voor meer informatie klikt u hier

C4- Warmtepomp

Werken die in aanmerking komen voor de toekenning van de premie C4 : Installatie van een warmtepomp, uitsluitend bestemd voor de productie van verwarming en/of warme water. De premie kan zowel residentiële als tertiare gebouwen betreffen. De verschillende voorwaarden en de te respecteren technieken vindt u hier.

Hernieuwbare energie

D1- Zonneboiler

De uitvoering van een installatie die uitsluitend bestemd is voor de productie van sanitair warm water door middel van een zonneboiler met een zonnepaneeloppervlakte van minstens 2 m². 

Doe een beroep op installateurs die een gespecialiseerde opleiding gevolgd hebben. Het is aanbevolen de volgende 2 monitoringtools te installeren : een gravimetrische debietmeter en 2 naaldthermometers die een onmiddellijke visuele controle van de werking van de installatie mogelijk maken. Een meter voor het sanitair water op het sanitair circuit is ook een goed idee.

Voor meer info klik hier.

D2- Fotovoltaïsche zonnepanelen

U ontvangt een premie voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen die een nieuw passiefgebouw of een gerenoveerd lage-energiegebouw bevoorraaden. Als het allemaal te abstract voor u is, kunt u onze administratieve gids raadplegen voor de installatie van uw panelen. Het formulier voor de premieaanvragen vindt u hier.

Efficiënte energie-investeringen

E1- Warmtenetwerk

De installatie van een warmtenetwerk heeft als doel de bevordering van een rationeel energiegebruik. De buizen voor de distributie van de warmte van het systeem, alsook de kranen, pompen, kniestukken en alle accessoires moeten thermisch geïsoleerd worden in overeenstemming met de specificaties van de EPB-reglementering. Alle details vindt u hier.

E2- Warmtekrachtkoppeling

Komt in aanmerking voor deze premie: de installatie van een kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (installatie die tegelijk een hoeveelheid warmte en elektriciteit produceert op de site van de aanvrager en een CO2- besparing oplevert van minstens 5 % vergeleken met de klassieke referentieinstallaties die afzonderlijk warmte en elektriciteit produceren).

Voor de installaties van een warmtekrachtkoppeling met een vermogen van meer dan 5 kVA moet bij de aanvraag een haalbaarheidsstudie worden gevoegd (volgens de vereisten van premie A2).

Voor de installaties voor warmtekrachtkoppeling met een vermogen lager dan of gelijk aan 5 kVA moet bij de aanvraag het dimensioneringsformulier van de installatie in kwestie worden gevoegd.

Voor meer informatie kan u hier klikken.

E5 - Frequentieregelaar

Krijg een premie voor de installatie van een snelheidsregelaar of voor compressoren, ventilatiesystemen en pompen met een snelheidsregelaar. Deze apparaten moet een CE merk hebben en een energetische efficiëntie  van ≤ 0,23.

Advies en informatie vindt u hier.

Efficiënte elektrische huishoudapparaten

F – Efficiënte huishoudapparaten

De premie is bedoeld voor de aankoop van een koelkast (inclusief combinatie met diepvriezer), diepvriezer of elektrische droogkast door een huishouden. Het apparaat zal  geplaatst worden in hun eigen woning, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is.

Het toestel moet binnen de categorie A, A+, A++ of A+++ horen. Deze premie mag maar  eenmaal per 5 jaar aangevraagd worden. 

Voor meer informatie klik hier.

Lire en français

Onze verbintenissen

  • 01. Netwerk van vakmannen overal in België
  • 02. Snel offertes op maat van uw behoeften
  • 03. Customer team staat voor u klaar

Professionals actief op internet in België en Luxemburg

Batibouw+ - Professionelen

Professionelen

Ben je op zoek
naar nieuwe klanten

Word lid van ons netwerk
van professionals

Register

Batibouw+ wordt door haar gebruikers beoordeeld met 4,5/5!

Batibouw+ - Témoignages
Gemiddelde score : 4,4
Gebaseerd op : 10 recensie(s)
10 berichten
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken