De specialist in het samenbrengen
van particulieren en vakmannen
op het internet
Hulp nodig?
0800 15 255

Voorwaardenwedstrijd

Ontvang tot 5 vrijblijvende offertes.

Algemene voorwaarden voor de wedstrijd van Batibouw +

Specifieke regels

Spelverloop

1. Van 21 mei tot en met 29 mei 2022, dient u uw offerteaanvraag ofwel online in op https://contest.batibouwplus.be/nl ;

2. U moet juist antwoorden op de eerste vraag “in welk jaar werd Batibouw+ opgericht?” en u geeft een zo juist mogelijk antwoord op de schiftingsvraag “hoeveel offerteaanvragen zullen wij ontvangen tijdens de Batibouw beurs 2022?”;

3. Uw offerteaanvraag moet worden gevalideerd door het Batibouw+ team en geaccepteerd worden door een vakman die deel uitmaakt van ons klantenbestand;

4. U tekent een overeenkomst met een van deze vakmannen;

5. U realiseert uw werken binnen de 12 maanden, facturen moeten op zijn minst uitgegeven worden tijdens deze periode;

6. U kunt tot wel € 2000 terugverdienen op de uitgevoerde werken!

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Het bedrijf van de organisator

De nv PROXIMIDIA, hierna ‘Batibouw+’ genoemd, Ondernemingsnummer: 0468.561.072, BTW BE 0468.561.072, waarvan het hoofdkantoor gevestigd in de Humaniteitslaan 237 te 1620 Drogenbos (Maatschappelijke zetel: Paapsemlaan 11A te 1070 Brussel), organiseert een wedstrijd (hierna « het spel ») volgens de voorwaarden van dit geldende reglement.

Artikel 2: Voorwaarden voor deelname

Het spel wordt gehouden van 21 mei 2022 tot en met 29 mei 2022 en is toegankelijk voor elke volwassen, natuurlijke persoon die woonachtig is in de Europese Unie. Slechts één inzending per persoon is toegestaan. Zijn uitgesloten van elke deelname aan het spel en van het recht op enige prijs, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, het voltallige personeel van de nv Proximedia, Acces From Everywhere Beneluxe BVBA en partners, met inbegrip van hun familie en echtgenoten of wettelijk samenwonenden. Batibouw+ behoudt zich het recht om alle noodzakelijke controles uit te voeren met betrekking tot de identiteit, het correspondentieadres en/of de elektronische gegevens (e-mailadres,…) van de deelnemers. De personen die hun volledige gegevens of identiteit niet gerechtvaardigd hebben of die deze op een onvolledige of leugenachtige manier hebben doorgegeven, worden gediskwalificeerd, net zoals de personen die het verzamelen, opslaan en het gebruik maken weigeren van de hen betreffende nominatieve gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het beheer van het spel. Deelname aan het spel impliceert voor elke deelnemer de volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van dit reglement. De niet-naleving van dit hele reglement leidt tot het automatisch annuleren van de deelname.

Artikel 3: Selectie van de winnaars

Er zal slechts één winnaar aangeduid worden aan het einde van het spel.

De winnaar zal diegene zijn die het juiste antwoord gegeven heeft op de twee vragen. In het geval van een gelijkspel, zal een willekeurige trekking gehouden worden.

Het moet ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

Het bevestigen van zijn inschrijving aan BB+ door het doorsturen van een kopie van de getekende offerte, offerte door een aannemer van het BB+ netwerk.

Dat alle werken die beschreven zijn op de offerte effectief ook uitgevoerd zijn geweest door deze aannenemers. 

De winnaar zal op de hoogte gebracht worden door de nv PROXIMEDIA.

De winnaar akkoord gaan met dit reglement. Als blijkt dat de winnaar hieraan niet voldoet, zal de prijs niet toegekend worden.

Fraude of een poging tot fraude brengt de onmiddellijke verwijdering van de deelnemer met zich mee en indien van toepassing, de terugbetaling van de prijs.

Artikel 4: Prijzen

De winnaar ontvangt een terugbetaling van zijn facturen voor de verrichte werken tot een maximum van € 2000.

Artikel 5: Persoonlijke gegevens

Om te mogen deelnemen aan het spel, moeten de deelnemers noodzakelijkerwijs bepaalde persoonlijke gegevens over zichzelf geven (naam, adres,…) en accepteren dat hun gegevens gebruikt kunnen worden voor het verzenden van e-mails, nieuwsbrieven en andere informatieberichten of promotionele aanbiedingen en dat door zowel Batibouw+ als haar partners, althans zolang de deelnemers geen bezwaar opzenden door middel van een aangetekende, geschreven brief met een ontvangstbevestiging. Deze informatie worden geregistreerd en opgeslagen op een computerbestand van Batibouw+.

In overeenstemming met het reglement van 14 april 2016, betreffende de bescherming van de persoonlijke gegevens, kunnen deelnemers op elk moment toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens en de correctie van de gegevens die niet correct zijn, onvolledig of niet up-to-date zijn verkrijgen. Om dit in orde te brengen zullen zij BB+ moeten contacteren of via e- mail naar info@batibouwplus.be of bellen naar de 02/342.03.83 

De gegevens die gerelateerd aan de organisatie van de wedstrijd worden gedurende een periode van 12 maanden bewaard.

Artikel 6: Specifieke grenzen

Batibouw+ kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de opschorting, uitstel, wijziging of afschaffing van de wedstrijd in geval van overmacht, onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten haar controle en is geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemers. De beslissing van Batibouw+ in deze omstandigheden is definitief en onherroepelijk.

Artikel 7: Geschillen

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Om in rekening genomen te worden, moeten geschillen met betrekking tot het spel binnen 15 dagen na de bekendmaking van de resultaten van de wedstrijd per aangetekend schrijven opgestuurd worden naar Batibouw+. Anders kan het geschil niet worden verwerkt. Bij een aanhoudend meningsverschil over de toepassing of de interpretatie van dit reglement, en bij gebreke van een minnelijke schikking, wordt elk geschil ingediend bij de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement in Brussel.

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.
Ok
Lees meer