De specialist in het samenbrengen
van particulieren en vakmannen
op het internet
Hulp nodig?
0800 15 255

Gebruiksvoorwaarden

Ontvang tot 5 vrijblijvende offertes.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de diensten die door Batibouw Plus aan de begunstigde worden verstrekt.  De partijen erkennen kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Ze aanvaarden elk van de bepalingen en verbinden zich tot de naleving ervan. 

 

1. Voorwerp

Batibouw Plus bewerkstelligt mogelijke contacten tussen personen die op zoek zijn naar offertes voor eventuele werkzaamheden - hierna de begunstigde genoemd - en bouwprofessionals die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de uitvoering van deze werkzaamheden en bijgevolg een offerte willen indienen - hierna de professional genoemd. Batibouw Plus biedt geen enkele exclusiviteit, het is integendeel de bedoeling dat elke begunstigde meerdere offertes ontvangt.

De dienst is voor de begunstigde volledig gratis.

 

2. Verantwoordelijkheden van Batibouw Plus

2.1  Batibouw Plus verbindt zich tot het verzekeren van de prestaties onder haar verantwoordelijkheid, zoals bepaald in dit contract. Batibouw Plus gaat een middelenverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis.

2.2. Batibouw Plus kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van de momenten van verbinding met het platform, noch voor de eventuele relaties tussen de begunstigde en de andere gebruikers van het internetplatform, noch voor problemen waarmee leveranciers van de begunstigde te maken kunnen krijgen.

2.3 Batibouw Plus komt op geen enkele manier tussen in de eventuele relaties die zouden worden aangegaan tussen de professional en de begunstigde en neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid op, wat de begunstigde uitdrukkelijk aanvaardt. De rol van Batibouw Plus reikt niet verder dan het in contact brengen van de professional met de begunstigde. Batibouw Plus intervenieert niet in de keuze door de begunstigde, noch in de prijzen en de werkzaamheden die zullen worden overeengekomen, noch in de eventuele geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen de begunstigde en de professional, ongeacht de reden ervan.

 

3. Verantwoordelijkheid van de begunstigde

De begunstigde verbindt er zich toe zich correct en beleefd te gedragen ten aanzien van elke professional. Hij zorgt ervoor dat elke offerte-aanvraag zo precies mogelijk wordt geformuleerd zodat de professioneel snel kan beoordelen of hij geïnteresseerd is in de werkzaamheden en zijn offerte in de beste omstandigheden kan opstellen. 

 

4. Vertrouwelijkheidsverklaring

Wij verzamelen gegevens over u om u diensten aan te kunnen bieden in de meest gunstige omstandigheden. Onze firma erkent en respecteert de vertrouwelijkheid van de gegevens die u aan ons doorgeeft. De onderstaande vertrouwelijkheidsverklaring bepaalt hoe wij de persoonsgegevens van internetgebruikers, zoals naam, postadres, e-mailadres... gebruiken. Deze verklaring betreft alleen de gegevens die wij verzamelen via de online-aanvraagformulieren voor inlichtingen of een offerte. 

Door de site te bezoeken en deze formulieren in te vullen, aanvaardt u dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken zoals hieronder beschreven.

 

Welke klantgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de algemene gegevens van internetgebruikers, zoals hun naam, voornaam, firmanaam, volledig adres, telefoon, e-mailadres evenals de gegevens die eigen zijn aan de door u aangevraagde diensten.

 

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

De belangrijkste reden waarom wij uw gegevens verzamelen is om uw vragen over onze producten en diensten zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden (aanvragen van een catalogus, prijsaanvragen, offerteaanvragen, vragen naar algemene informatie). 

Klantcommunicatie: Wij kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen en beschouwen deze communicatie als een onderdeel van onze dienstverlening. Wij kunnen uw e-mailadres en postadres eventueel ook gebruiken om u te informeren over nieuwigheden, promoties en aanbiedingen van derden die u ook zouden kunnen interesseren. Indien u deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen, kunt u zich altijd uitschrijven via de link 'Uitschrijven' onderaan elke e-mail.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

In het geval van een offerte aanvraag op onze website, worden de gegevens die we verzamelen alleen gecommuniceerd met professionelen waarmee we u in contact brengen met de service die wordt aangeboden door Batibouw +, dwz het verkrijgen van gratis offertes.

 

Verwijderen van uw persoonsgegevens

In het gebeurlijke geval dat uw gegevens zijn opgeslagen in een gegevensbank en worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven, zoals beschreven in de vorige paragraaf (klantcommunicatie), hebt u altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven door te klikken op de link onderaan elke e-mail. 

Iedereen die zijn persoonlijke gegevens wenst te verwijderen, kan dit doen door contact op te nemen met Batibouw + via e-mail op info@batibouwplus.be of telefonisch op 02/342.03.83

 

5. Toepasselijke wet - bevoegde rechtbanken

Batibouw Plus en de begunstigde komen uitdrukkelijk overeen om alle geschillen in verband met de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken van Brussel. Op de relaties tussen de partijen is uitsluitend de Belgische wet van toepassing.