De specialist in het samenbrengen
van particulieren en vakmannen
op het internet
Hulp nodig?
0800 15 255

Belastingsverminderen of verminderingen van de BTW in Brussel

Ontvang tot 5 vrijblijvende offertes.

Gepubliceerd: 17-09-2015 10:01

1. Belastingsvermindering voor beveiliging tegen inbraak en brand

Uw regio moedigt u aan om uw woning te beschermen door afradend materiaal of beschermend materiaal tegen inbraken of branden

Alle eigenaren en huurders van vastgoed komen in aanmerking voor deze verminderingen. De aanvragen is niet verplicht in de betreffende woning wonen. De belastingsvermindering bedraagt tot maximum €760 per woning.

Uw persoonlijke situatie is erg belangrijk

Ik woon niet alleen

 • U wordt belast als alleenstaande en u staat alleen op het huurcontract: u bent de enige die een belastingsvermindering kan aanvragen.
 • U wordt belast als alleenstaande en op het huurcontract staan ook nog andere huurders: iedere huurder die uitgaven heeft aan de beveiliging van de woning, kan recht hebben op een belastingsvermindering. De vermindering wordt berekend op basis van de werkelijk uitgegeven bedragen.
 • U woont samen met uw officiële partner en u wordt samen belast: de belastingsvermindering wordt voor het volledige gezien berekend en dan verdeeld over de partners in functie van het taal van hun belastbare inkomens

 

Ik ben de eigenaar van meerdere woningen

Het is mogelijk om meerdere vermindering te ontvangen voor elke woning. Voor iedere woning bedraagt het maximaal bedrag €760.

Welk type vastgoed komt in aanmerking?

Alle woningen die normaal bestemd zijn om bewoond te worden door één of meerder personen.

Komen niet in aamerking: kamers in collectieve huisvesting, studentenkamers, kamers voor seizoenarbeiders, gebouwen voor professioneel gebruik.

Welke investeringen komen in aanmerking?

Uitgaven om een woning te beveiligen tegen inbraak:

 • specifiek inbraakwerend glas
 • sloten en andere beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken
 • gepantserde deuren
 • alarmsystemen
 • abonnementskosten voor de aansluiting op een alarmcentrale
 • camera's uitgerust met een registratiesysteem

Investeringen betreffende brandbeveiliging

 • water- en poederblussers
 • automatisch blustoestel in lokalen met verwarmingsketels op stookolie
 • deuren met een brandweerstand van een half uur

Wie mag de werken uitvoeren?

De werken mogen alleen uitgevoerd werken door een erkende beveiligingsonderneming. De ondernemer moet u een factuur bezorgen met alle informatie over de uitgevoerde werken. De volgende formule moet ook aanwezig zijn: "Verklaring met toepassing van artikel 6315 en/of artikel 6316 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel 14531 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992”

Hoeveel bedraagt de vermindering?

U geniet van een vermindering van 30% op de beveiligingskosten van uw huis. Het totaalbedrag is beperkt tot €760 per woning.

Uw belastingsaangifte invullen

 

Het bedrag van de belastingvermindering - en niet het bedrag van de gedane uitgaven – moet u vermelden in vak X, N van de belastingaangifte naast de code 1383. In geval van een gezamenlijke belastingsaangifte, zal de vermindering proportioneel tussen de partners verdeeld worden.

Gelieve de volgende bewijsstukken toe te voegen bij uw belastingsaangifte: de factuur (met eventuele bijlagen), het betalingsbewijs en het attest (of een kopie ervan) dat het camerasysteem aangegeven is bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

2. Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen

Wie heeft er recht op?

Deze vermindering is bestemd voor eigenaars die investeren in de bouw, aankoop of renovatie van een lage energiewoning, passief woning of nulenergiewoning.

Bedrag van de vermindering

 • voor lage energiewoningen : 450 euro
 • voor passiefwoningen : 900 euro
 • voor nulenergiewoningen : 1.810 euro

Het platform voor passiefwoningen

Deze website informeert u over de belastingvermindering en helpt u bij  het vergaren van de nodige documenten voor het aanvragen van een premie of vermindering. U kunt bij hen ook terecht voor al uw vragen rond passiefwoningen. Hier is de website.

3. Fiscaal voordeel voor daken

Geniet van een belastingvermindering door uw dak te isoleren.

Dit geldt zowel voor eigenaren als huurders. Het is niet noodzakelijk om in de woning te wonen om in aanmerking te komen voor deze vermindering.

Hoeveel bedraagt de vermindering?

De vermindering bedraagt 30% van de uitgaven in het voorbije jaar, onafhankelijk van de uitvoeringsdatum van de werken (gefactureerd bedrag, btw inbegrepen). Het totaal bedrag bedraagt maximaal €3040 per woning.

Bij meerdere woningen wordt de vermindering voor iedere woning toegekend.

Hoe de belastingsaangifte invullen?

U berekent eerst 30% van de totale som. Dit is het bedrag dat u moet invullen bij uw belastingsaangifte. 

U houdt de volgende documenten ter beschikking van de FOD Financiën: de facturen,het betalingsbewijs van de gefactureerde bedragen, de documenten die aantonen dat de woning bij het begin van de werken ten minste vijf jaar in gebruik is.

De factuur of de bijlagen geleverd door de ondernemer moet bepaalde elementen bevatten. Meer informatie op financien.belgium.be

4. 6% btw voor de renovatie van uw huis

Deze permanente maatregel geldt voor alle renovatie- of herstellingswerken in privéwoningen ouder dan 5 jaar.

Voor de levering en installatie van individuele verwarmingsapparaten in privéwoningen geldt de btw van 6% ook.

De werken moeten uitgevoerd worden door een erkende aannemer en gefactureerd worden aan de eigenaar of huurder.

Voor meer informatie, wendt u  naar het contact center van de FOD Financiën op werkdagen van 8h – 17h

 

Lire en français

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.
Ok
Lees meer